Draagt Elkanders Lasten (D.E.L.)
Nieuw Balinge

 
 
 

HOME

 
        In een tijd van hoge sociale nood is de vereniging “Draagt Elkanders Lasten” opgericht.

.

In 1930 is de vereniging opgericht, Meester Siebering kwam toen in Nieuw Balinge werken. Het was een tijd van armoede en grote werkloosheid. De mensen verdienden toen voor zover zij in de werkverschaffing werkten 11 gulden per week. In sommige gevallen moesten zelfs grote gezinnen daar van leven. Wanneer zich in die tijd een sterfgeval voordeed, hadden de mensen dikwijls geen geld om een  lijkkist te kopen. Men moest dan aankloppen bij de gemeentelijke dienst voor sociale zaken. In die crisistijd is de buurtvereniging in Nieuw Balinge “Draagt Elkanders Lasten” (DEL) opgericht.

.

Er is in die beginjaren een uitkering gedaan in verschillende leeftijdsgroepen. Voor kinderen die levenloos werden geboren betaalde “Draagt Elkanders Lasten” f 15,00. Bij het overlijden van een volwassene betaalde men f 30,00.
In 1944 zijn deze uitkeringen in de verschillende leeftijdsgroepen verdubbeld.
         In 1960 heeft men de regeling afgeschaft en vervangen door drie uitkeringen, respectievelijk f 125,00 voor een doodgeboren kindje, f 200,00 voor kinderen tot twaalf jaar en f 250,00 voor de overige leeftijdsgroepen. De contributie van de vereniging bedroeg toen f 1.50.
 
Gezien de belangstelling voor “Draagt Elkanders Lasten” zal de vereniging nog wel een reeks van jaren blijven bestaan. Voor zover we thans kunnen beoordelen zal de vergoeding bij een sterfgeval voorlopig niet worden verhoogd, sinds 31 Januari 2002 bij artikel 11: Bij een sterfgeval wordt betaald, voor één of meer levenloze kinderen, mits ze bij de burgerlijke stand zijn aangegeven:
     Kinderen tot de leeftijd van een ½ jaar €185,00
     Van een ½ jaar tot 4 jaar € 255,00
     Van 4 en ouder € 325,00

.

Bij artikel 4 staat: De contributie bedraagt € 2,00 per rondgang.

Het staat onze leden volkomen vrij, naast een lidmaatschap van de vereniging “Draagt Elkanders Lasten” een risicoverzekering of een levensverzekering af te sluiten. Wij zijn een buurtvereniging en willen dat ook blijven. Ons systeem is eigenlijk niets anders dan een naoberplicht, uitgedrukt in een bescheiden geldbedrag. Alleen daarom al heeft “Draagt Elkanders Lasten” reden van bestaan.

 

webdesign: Br@m