Foto's van de oude lessenaar+stoel van meester Dijkstra


Geschenk van "De Morgenster".

Vanmorgen, Woensdag 7 juli 2010, mochten Albert Wielink namens Plaatselijk belang en Josť Post namens Dorpshuis "De Heugte" de Lessenaar van wijlen meester Dijkstra in ontvangst nemen.
Morgenster directeur Rob van de Berg overhandigde de lessenaar onder toeziend oog van Marianne Kraakman(directeur Meester Sieberingschool).
De Lessenaar is een prachtig exemplaar en krijgt een mooi plaatsje in het Dorphuis.
Meester Dijkstra was mede oprichter en diverse jaren bestuurslid van Dorpshuis "De Heugte".