Verslag herdenkingsbijeenkomst 100 jaar Christelijk Gereformeerd Nieuw Balinge

Op zondag 20 mei jl. bestond de Chr.Ger.Kerk te Nieuw Balinge precies 100 jaar. Op deze zondag is in de morgendienst stilgestaan bij Zacharia 4:6, de tekst waarmee destijds de gemeente officieel werd opgericht. De dienst werd geleid door ds. A. Versluis, predikant van Nieuw Balinge.

De eigenlijke herdenking vond plaats op vrijdagavond 25 mei. Naast het kerkgebouw en het verenigingsgebouw was er naast de kerk in de tuin van de fam. A. Otten een tent (van SenHtentenverhuur) geplaatst. Al met al was er op veel bezoekers gerekend. En die waren er. Naast leden en oud-leden waren er nog vele andere gasten.

Ds. A. Versluis leidde de herdenkingsdienst. In deze samenkomst werd de Bijbel geopend vanuit Psalm 78, waarin de dichter Asaf ons iets wil leren over het belang van het bestuderen van de geschiedenis. Het gaat hier en ook in de gemeente van Nieuw Balinge om de daden van de Heere te gedenken. Het is daarin belangrijk om te zien hoe we dit doen, waar we aan terugdenken en waarom we dit doen. Wat er in 100 jaar ook veranderd is, God is niet veranderd, maar trouw gebleven .

Het zangkoor ‘Looft den Heere’ trad op en bracht drie liederen ten gehore.

Hierna werd het voor deze gelegenheid geschreven Jubileumboek officieel gepresenteerd. Dit gebeurde door Reinder Ymker, lid van de commissie 100 jaar. Hij overhandigde het eerste exemplaar aan ds. A. Versluis.

De Chr. Ger. Kerken rondom Hoogeveen maken deel uit van een zgn. classis. Namens de classis Hoogeveen hield ds. S. Otten een toespraak. Hierna was het woord aan dhr. T. Stelpstra, namens de gemeente Midden-Drenthe. Naast een (geldelijk) cadeau, beloofde hij namens deze gemeente dat de spellingsfout op de ‘richtingbordjes’ naar de kerk zal worden verbeterd.

Na de dienst gaat de avond verder buiten de kerk in de (verlichte) tent en in de achterzaal van de kerk. Daar was ook nog het boek, met de titel ‘Niet door kracht…’ te koop, dat gretig aftrek vindt. Er wordt nog even gezellig met elkaar nagepraat met wat fris en voor de gelegenheid luxueuze hapjes van ’t Keukentje. Hierna gaat iedereen langzamerhand zijn of haar weg naar huis.
Met dankbaarheid mag er worden teruggezien op de 100 jaar dat deze kerk mag bestaan en op de avond om dit jubileum te vieren.

(Voormalige) pastorie en kerkgebouw in de jaren ’50.